Resimde Rococo Sanat Akımı

Neoklasik ve Rokoko tarzlar birbirine zıttır. Neoklasizm, 1780’lerde Rokoko tarzını izleyerek ortaya çıktı. Neoklasizm, Rokoko tarzının kabarıklığına ve detaylandırılmasına bir tepkiydi. Bu iki akım sanat tarihinin en etkileyici dönemlerinden biri olan Barok’tan sonra doğmuştur.   Güneş Kralı XIV. Louis’nin saltanatının sonunda, Rokoko akımı Barok’a karşı doğmuştur. Barok sanatçılar geometrik şekiller kullanarak dramatik ve teatral bir […]

Resim Sanatında Realizm Akımı

Realizm resim yapma tarzı, yaşamı ek bir yüceltme, drama veya duygu olmadan göründüğü gibi tasvir eder. Bu hareket, sanatçının yorumunu minimumda tutmaya çalışır. Fikir, yaşamı genellikle sıradan, vasat ve hatta çirkinlik içeren doğal ortamında sunmayı hedefler. Realizm akımına mensup bir resimden çıkmış gibi görünen herhangi bir mesajın, zamanın o belirli anında gerçekte neler olduğunun doğrudan […]

Resim Sanatında Neo Klasisizm Akımı

Resim sanatında Neo Klasisizm, dekoratif, edebi, müzikal, görsel sanatlar, tiyatro vb. gibi farklı sanat türlerinde kendini gösteren, farklı bir Batı Klasik Sanatsal yetenek ve kültürel hareketlerine verilen etikettir. Neo-Klasisizm, MS 1765’te başlayan bir Avrupa tarzıdır. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda çok belirgin bir şekilde görülebiliyordu ve Antik Roma, Yunan ve Rönesans Sınıfçı etkileri vardı. […]