Geri Dönüşüm ve Süreçler

Geri dönüşüm bir süreçtir. Artık geri dönüşüme sadece kağıt olarak bakmamak gerekir. Bu süreç materyellerin işlenmesi ve bu yeni ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınması ve kullanılması şeklinde bir bütün konsept olarak değerlendirmeliyiz. Atık süreçte AYG methodunu uygularsak geri dönüşüm daha optimize ve verimli olur: azaltın, yeniden kullanın, geri dönüştürün.

Aksi takdirde geri dönüşüm merkezlerine veya çöplüklere atılan atıkların azaltılması, satın alma ve tüketimimizde kasıtlı bir azalma, organik atıkların kompostlanması, polistiren ve plastik poşetler gibi tek kullanımlık eşyaların kullanılmasını reddetme yoluyla sağlanır. Malzemelerin yeniden kullanılması, belirli bir öğenin kullanımını uzatmaya yarar. Bunun örnekleri şunlardır: cam şişeleri sanatsal abajurlara dönüştürmek, eski cep telefonlarınızı yeniden kullanmak üzere ailenize veya arkadaşlarınıza vermek gibi…

Ama neden geri dönüşüm? Neden çöplerinizi geri dönüştürme zahmetine katlanıyorsunuz? Geri dönüşüm bize ve çevreye nasıl fayda sağlar? Geri dönüşümün faydalarını gözden geçirelim:

Geri Dönüşüm Çevrenin Korunmasına Yardımcı Olur

Geri dönüşüm, çöp sahalarımızda biriken veya yakma tesislerinde yakılan atık miktarını önemli ölçüde azaltır. Çoğu şehirdeki mühendislik ürünü çöplükler, su sistemlerimize ulaşan çürüyen katı atıklardan sızan toksik kimyasalları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Ama, ne kadar süreyle? Halihazırda, bazı şehirlerdeki su kaynaklarını kirleten tehlikeli kimyasallar hakkında raporlar alıyoruz. Elektrik için katı atık yakmak verimli olabilir, ancak bunun bedelini artan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonları açısından ödüyoruz.

Geri Dönüşüm Sınırlı Kaynakların Korunmasına Yardımcı Olur

Bu faydayı doğru bir perspektife oturtmak için, Pennsylvania Çevre Koruma Departmanı’nın şu açıklamasını ele alalım: “Pennsylvanialılar 2004 yılında 1 milyon tondan fazla çeliği geri dönüştürerek 1.3 milyon ton demir cevheri, 718.000 ton kömür ve 62.000 ton çelik tasarrufu sağladı. Gazete kağıdını, ofis kağıdını ve karışık kağıtları geri dönüştürerek yaklaşık 8,2 milyon ağacı kurtardık.” Şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Petrol ve değerli metaller (altın, gümüş, boksit, bakır vb.) gibi kaynakların tümü er ya da geç tükenecek olan sınırlı kaynaklardır. Dell ve Apple gibi cep telefonu ve bilgisayar üreticileri, sabit bir hammadde tedarikine duyulan ihtiyacın farkındadır. Bu yüzden kullanılmış ürünlerden malzemeleri geri dönüştürmek için geri satın alma programlarında aktiftir.

Geri Dönüşüm Enerji Verimliliğini Artırır

Geri dönüşüm, enerji tüketimi açısından, taze hammaddeden bir şeyler üretmekten çok daha verimlidir. Ülke çapında yapıldığında bu, enerji maliyetlerimizde önemli bir azalmaya yol açabilir. Metali bir madenden rafineriye çıkarmak, işlemek ve taşımak için gereken enerji, kullanılmış ürünlerden metali geri dönüştürmek için gerekenden çok daha fazladır.

Geri Dönüşüm Güçlü Bir Ekonomi Oluşturmaya Yardımcı Olur

Geri dönüşümün her maliyet düşürme, enerji verimliliği, malzeme tasarrufu ve iş yaratma faydası, ülkemiz için güçlü bir ekonomi oluşturmaya yardımcı olur. Ülke çapında yapılan geri dönüşümün ekonomiye büyük olumlu etkisi var. Geçen yıl mali kriz başladığında geri dönüştürülebilir ürünlerin fiyatında bir düşüş oldu, ancak fiyatların şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğü bu sektörün dayanıklılığının bir kanıtıdır – diğer birçok sektörden çok daha ileride olan bir toparlanma diyebiliriz.

Geri Dönüşüm İş Olanağı Sağlar

Geri dönüşüm, düzenli depolama veya atık yakma işleminden daha fazla iş üretir. Bu, durgunluk ve yüksek işsizlik oranı döneminde gözden kaçıramayacağımız bir fayda. 10.000 ton katı atığın bertarafını düşünelim: elektrik için yakmak 1 iş yaratacak; bunun bir çöplükte toplanması ve boşaltılması 6 iş yaratacaktır; atıkların geri dönüşüm için işlenmesi 36 iş üretecek! Biz ne kadar daha fazla dönüşüm yaparsak o kadar fazla insan işe alınacak ve daha fazla istihdam sağlanacak. Hem Ülke ekonomisi hem de insanlık kazanacak.

Siz de Anıl Kağıt’ın geri dönüştürülmüş kağıt ürünlerinden kullanarak bu büyümeye destek olabilirsiniz. Unutmayın ne kadar fazla dönüşüm o kadar fazla yaşam demektir. www.anilkagit.com a tıklayarak kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Related Posts