Devrim Niteliğinde Çığır Açan Bir Buluş: Kağıt ve Kağıdın Tarihçesi

ilk kağıtlar
Papirüs

Kağıt adı, papirüs kelimesinden türetilmiştir ve işlev açısından kağıda benzer olsa da, üretim yöntemi farklıdır. Bugünün kağıtlarından teknik olarak farklı olan lamine tabakalar oluşturulmuştur. En eski kağıt türü M.Ö. 3000 yılında Mısır’da ortaya çıkmıştır. Nil Nehri Vadisi’nde “Cyperous Papyrus” adı verilen bir bataklık otu yetişirdi. Mısırlılar bu bitkileri şeritler halinde keserek önce suda yumuşattılar sonra ince bir tabakaya yerleştirip, güneşte kurumaya bıraktılar. Ortaya çıkan ürün üzerine yazı yazılabilecek, hafif ve taşınabilir bir formdayı. Bu sayede Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar arasında sanat eserleri, dini metinler ve kayıt tutma için seçilen yazı malzemesi haline dönüştü.

MS 2. yüzyılda Orta Amerika’da Mayalar, kitap yapımı için benzer bir yöntem geliştirdiler ve Pasifik Adaları’nda, özel şekilli kütükler üzerinde ince ağaç kabuklarını döverek bir kağıt türü ürettiler.

En eski gerçek kağıt türü (günümüzdeki kağıtlara en yakın olan tür.), İsa’dan sonra 105 yılında Çin’de T’sai Lun tarafından üretildi. T’sai Lun, bitki liflerini yumuşatma sürecini rafine etmek için çok çeşitli malzemeler denedi, böylece her lif tamamen birbirinden ayrıldı. Ayrılan lifler, büyük bir elekte suya batırılıp su yoluyla kaldırılmadan önce su ile karıştırıldı ve bitki lifleri yüzeyde tutuldu. Kuruduktan sonra ince iç içe geçmiş lif tabakası, bugün bildiğimiz kağıt haline geldi. T’sai Lun’in tekniğiyle yaratılan ince, pürüzsüz ve esnek kağıt T’sai Ko’Shi olarak, yani “Seçkin T’sai’nin Kağıdı” olarak bilinmeye başlandı.

Kağıdın Yayılması ve Evrimi 

3. yüzyılda, kağıt yapım yöntemi Vietnam’a daha sonra Tibet’e, ardından 4. yüzyılda Kore’ye ve 6. yüzyılda Japonya’ya yayıldı.

8. yüzyıl boyunca, Japonya’nın 48. hükümdarı İmparatoriçe Shotuka, her biri farklı ibadethanelere asılmak üzere bir milyon dua (dharani) bastırma görevini üstlenmişti. Bu proje bile, tek başına Japonya’da “güzel kağıt yapımı sanatının” bugüne kadar devam etmesini sağlamıştır.

Kağıt üretimi Hindistan’a ulaşmadan önce Asya ve Nepal’e yayılmaya devam etti. 751’de İslam dünyası ile Tang Hanedanlığı arasındaki bir savaş sırasında kağıt yapımı tam anlamıyla batıya yayılmıştı. Tarus Nehri kıyısındaki bir savaş sırasında, İslam savaşçıları birkaç Çinli kağıt yapımcılarının içinde bulunduğu bir Çin karavanını ele geçirdi. Savaşçılar kağıt yapımcılarını daha sonra kağıt üretimi için geniş bir merkez haline gelecek olan Samarkland’a gönderdi.

Kağıt yapımı, Batı Afrika’daki Moors 12. yüzyılda İspanya ve Portekiz’i işgal ettiğinde, Müslüman dünya, Bağdat ve Kahire aracılığıyla nihayet Avrupa’ya daha batıya yayıldı.

Avrupa genelinde papirüs kullanımı 9. yüzyılda sona erdi ve hayvan derisinden yapılan parşömen tercih edilmeye başlandı. Fakat parşömen her ne kadar alternatif olsa da yine de çok pahalıydı, tek bir incili yapabilmek için ortalama 300 koyun derisi gerekiyordu.

İlk Modern Kağıt Üretiliyor

1439’da Alman bir kuyumcu ve yazıcı olan Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, hareketli tip baskı geliştirdi. Bu gelişme bir baskı devrimine yol açtı ve ayrıca kitle iletişiminde bir devrim yarattı. Sonuç olarak, modern kağıt ve matbaa endüstrisinin doğuşu düzenli olarak bu tarih olarak adlandırılır ve bu buluş, Rönesans, reform ve bilimsel devrimin gelişiminde önemli bir rol oynayan modern çağın en önemli gelişimi olarak kabul edilmiştir.

Giderek artan kağıt talebiyle, baskı teknolojileri hızla gelişti ve saman, lahana ve yaban arısı yuvaları da dahil olmak üzere çeşitli malzemeler denendi. Sonunda  ucuz ve sürdürülebilir bir malzeme olan odun ana malzeme olarak kabul edildi. Bugün seri üretim için en uygun posayı ürettiği düşünülen çam ve ladin gibi yumuşak ağaçların uzun lifleri kullanılmaktadır. 

Modern Kağıtlar

 

Kağıt talebi, imalatta daha fazla verimlilik için bir gereklilik oluşturdu ve bugün kullanılan seri üretim kağıt makinelerinin üretilmesine yol açtı.

Günümüz toplumunda, kağıdın seri üretimi, kitap, dergi, gazete, çanta, para ve çok daha fazlasını üreten büyük bir endüstridir. Özellikle ürün paketleme sektöründe çok fazla ve farklı çeşidi tercih sebebi olmaktadır. Aydınger, sedefli kağıt, fantezi kağıt, renkli kağıt, ivory kağıt, ve yırtılmaz kağıt gibi birbirinden farklı çeşit kağıdı farklı gramajlarda bulmanız mümkündür.  

Anıl Kağıt’ın geniş skalası sayesinde çeşitli renk ve desenlerde ihtiyacınıza uygun kağıdı bulabilirsiniz. Siz de hemen www.anilkagit.com‘a tıklayın, kağıdın binbir çeşidini keşfedin. 

 

Related Posts