En Popüler 5 Resim Akımı

En popüler 5 resim akımı diyince aklınıza neler geliyor? Sanat dünyasındaki terimleri etkili bir şekilde anlamak ve kullanmak için bilinmesi ve öğrenilmesi gereken 5 ana resim tekniği vardır. Bunlar; barok, kübizm, dışavurumculuk, izlenimcilik ve minimalisttir. Barok: Barok resim tarzı, Roma’da ortaya çıkan ve genellikle dini bir temaya sahip veya mahkeme hayatı etrafında merkezileşen konular içerir. […]