Osmanlı İmparatorluğu’nda Kağıt Sanatı

Osmanlı İmparatorluğu’nda kağıt üzerine yapılan sanatlar, özellikle de 16. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sanatlar, İslam kültüründen etkilenmiş olup, kaligrafi, hat, tezhip, ebru gibi tekniklerden oluşmaktadır. Kaligrafi, Osmanlı İmparatorluğu’nda çok değer verilen bir sanattır. Özellikle Kur’an-ı Kerim ve diğer İslami yazıların yazımında kullanılırdı. İslam kültüründe, yazının güzel yazılması ve güzel bir şekilde yazılmış yazıların […]