Osmanlı İmparatorluğu’nda Kağıt Sanatı

Osmanlı İmparatorluğu’nda kağıt üzerine yapılan sanatlar, özellikle de 16. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sanatlar, İslam kültüründen etkilenmiş olup, kaligrafi, hat, tezhip, ebru gibi tekniklerden oluşmaktadır. Kaligrafi, Osmanlı İmparatorluğu’nda çok değer verilen bir sanattır. Özellikle Kur’an-ı Kerim ve diğer İslami yazıların yazımında kullanılırdı. İslam kültüründe, yazının güzel yazılması ve güzel bir şekilde yazılmış yazıların […]

Kolaj Sanatı ve Örnekleri

Kolaj sanatı ilgili olan herkes tarafından tarafından uygulanabilir bir sanat türüdür. Kolaj tekniği ile bir sanat eseri yapmak için çok sayıda resim ve kupür bir araya getirilerek keyifli eserler ortaya çıkarılabilir. “Kolaj” kelimesi, “yapıştırmak” anlamına gelen Fransızca fiilden adını almıştır. Çeşitli görsel bilgi parçalarının bir yüzeye yapıştırıldığı bir sanat biçimi anlamına gelir. Bir kolaj sanatı, […]