SOSYAL UYUMLULUK POLİTİKASI

Anıl Kağıt personelinin sağlıklı ve memnun bir şekilde çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak şirketimizin temel hedefidir. Çalışanlarımızın işe alım sürecinden başlamak üzere tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek görevimizdir. İşe alım ile birlikte şirketimizde hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak, çocuk işçi çalıştırmamak, çalışma koşullarının belirlenmesinden başlayarak hiçbir şekilde kişilik haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmamak, çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın çalışma saatleri, ücret ödenmesi, tatil ve izin uygulamalarından İş Kanunu çerçevesinde yararlanma, sendikalara üye olma ve temsil edilme haklarına sahiptir..
Yeni işe başlayan personel de dahil olmak üzere tüm personele düzenli eğitimler vermek, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçlendirmek esastır.
Şirketimizde ve şirketimiz adına dışarıda yapılacak herhangi bir eylemde rüşvet, yolsuzluk vb. ve buna yol açacak herhangi bir davranış kesinlikle yasaklanmıştır.
Tedarik Kuralları kriterlerinin uygulanması ve gerektiğinde düzeltici faaliyetler uygulanarak uygunsuzlukların giderilmesi ve sistemin tüm çalışanlarımızın katılımıyla birlikte sürekli olarak iyileştirilmesi prensibimizdir.
Hesap verilebilirlik, şeffaflık, etki davranış, taraflara saygı, hukuğa saygı, uluslararası davranış normlarına saygı politikamızdır.

SOCIAL COMPLIANCE POLICY

Our company’s main goal is to form working conditions where our personnel can work healthily and satisfied. Starting from hiring of our workers, it’s our duty to act according to all applicable laws and regulations. It’s our responsibility not to make discrimination for anything, not to hire children, avoid from actions which violate basic human rights and provide healthy and safe conditions for workers in our factory.
Our personnel have the rights to benefit from applications for working hours, salary payments, over time payments and vacations according to Working Law and have freedom of association and the right to collective bargaining.
Regular training of all personnel including new ones and raising consciousness about working conditions, working health and safety are essential.
Corruption, bribery or any behavior that will imply any of those are definitely forbidden for any of the applications done outside on behalf of our company or in the company itself.
It is our principle to apply Code of Conduct criteria, take corrective and preventive actions to eliminate non-conformities and continuous improvement of our system by participation of our personnel.