Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir?

Sanat, insanların duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmek için kullandıkları bir araçtır. Bu nedenle, sanatın amacı ve fonksiyonu hakkında farklı görüşler mevcuttur.

Bir görüşe göre, sanat sadece sanat için yapılmalıdır. Bu görüşe göre, sanatçılar, kendilerine göre bir sanat eserini yaratmalı ve bunu paylaşmalıdır. Sanatçının amacı, kendi duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmektir ve bunu yaparken toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına dikkat etmemelidir. Çünkü sanatçının kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini sergilemesi için bir fırsattır.

Diğer bir görüşe göre ise, sanat toplum için yapılmalıdır. Bu görüşe göre, sanatçılar, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için sanat yapmalıdır. İnsanların duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmekten öte, toplumu eğitmek, değiştirmek veya bir mesaj vermek olmalıdır. Toplumun kendisini daha iyi anlamasına ve gelişmesine hizmet etmelidir.

Sanat sanat için görüşünü benimseyen sanatçılar, kendi yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemek için çalışmalar yaparlar. Bu sanatçılar, toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına dikkat etmeden, kendi iç dünyalarından ilham alarak, sanat eserleri yaratırlar.

Örneğin, Jackson Pollock, 20. yüzyılın öncü abstrakt ekspresyonist sanatçılarından biridir. Pollock, kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini sergilemek için “damlama” tekniğini kullanmıştır. Bu teknikte, boya fırçası yerine, boya damlatılır veya atılır, sanatçı bu boyaları kullanarak, resimlerini oluşturur. Bu tekniği ile yaptığı çalışmalar, sanatçının kendi iç dünyasından ilham alarak yaptığı çalışmalardır ve toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına dikkat etmeden yapılmıştır.

Başka bir örnek olarak, Salvador Dali, surrealizm akımının öncülerinden biridir. Dali, kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini sergilemek için, rüyaları ve kişisel düşüncelerini resimlerine yansıtmıştır. Örneğin “The Persistence of Memory” adlı eseri, sanatçının kendi iç dünyasından ilham alarak yaptığı bir çalışmadır. Bu çalışma, toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına dikkat etmeden yapılmıştır.

Bu örnekler göstermektedir ki, sanat sanat için görüşünü benimseyen sanatçılar, kendi yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemek için çalışmalar yaparlar. Bu sanatçılar, kendi iç dünyalarından ilham alarak, kendi yaratıcı süreçlerini izlerler ve bu süreçte toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına dikkat etmezler. Sanat sanat için görüşünü benimseyen sanatçılar, sanatın amacının kendi yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemek olduğuna inanırlar.

Sanat toplum için görüşünü benimseyen sanatçılar, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için sanat yaparlar. Bu sanatçılar, sanatın amacının insanların duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmekten öte, toplumu eğitmek, değiştirmek veya bir mesaj vermek olduğuna inanırlar.

Örneğin, Diego Rivera, meksika sosyalisti sanatçısıdır. Rivera, sosyal ve politik konuları işleyen çalışmalar yapmıştır. Örneğin “Man at the Crossroads” adlı eseri, Rivera’nın toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine dikkat ettiği bir çalışmadır. Bu çalışma, sosyal ve politik konuları işlemektedir ve toplumun dikkatini çekmek için yapılmıştır.

Başka bir örnek olarak, Barbara Kruger, feminist sanatçıdır. Kruger, toplumda kadınlar ve cinsiyet eşitliği konularını işleyen çalışmalar yapmıştır. Örneğin “Untitled (Your Body is a Battleground)” adlı eseri, Kruger’in toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine dikkat ettiği bir çalışmadır. Bu çalışma, feminist ve sosyal konuları işlemektedir ve toplumun dikkatini çekmek için yapılmıştır.

Bu örnekler göstermektedir ki, sanat toplum için görüşünü benimseyen sanatçılar, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için sanat yaparlar. Bu sanatçılar, sanatın amacının insanların duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmekten öte, toplumu eğitmek, değiştirmek veya bir mesaj vermek olduğuna inanırlar. Bu sanatçılar, sosyal, politik ve kültürel konuları işleyerek toplumun dikkatini çekmeye çalışırlar ve bu yolla sanatın toplum için bir fonksiyonu olduğuna inanırlar.

Avant-Garde Premium Eskiz Defteri (34×48 cm, 160 gr)

 

Peki siz hangi görüşü destekliyorsunuz? Sizce sanat toplum için midir? Yoksa sanat sanat için mi yapılmalıdır? Bu soruya iç dünyanız karar versin isterseniz, www.kagito.com a tıklayarak, resim defterlerinden, boyalara kadar size uygun sanat malzemelerini seçerek cevap verebilirsiniz.

Related Posts